Pegasus e-hotel Web App

Pegasus e-hotel Web App

Το Pegasus e-hotel Web App συνιστά μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μηχανογράφησης στο χώρο της φιλοξενίας.

Το Pegasus e-hotel Web App συνιστά μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μηχανογράφησης στο χώρο της φιλοξενίας. Οι αξιόλογες δυνατότητες που προσφέρει σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά εύκολο χειρισμό του αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής. Απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων από μικρές οικογενειακές μονάδες έως μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων. Ανήκει στις κορυφαίες επιλογές των επιχειρηματιών καθώς είναι η πλέον ενδεδειγμένη εφαρμογή, παρέχοντας πρόσβαση από οπουδήποτε / οποτεδήποτε στο διαχειριστικό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των on line κρατήσεων μέσα από το εταιρικό site.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Pegasus e-Hotel Web App μετρά πλήθος πετυχημένων εγκαταστάσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων:

Ξενοδοχειακές Μονάδες / Θέρετρα 

Οικογενειακές μονάδες / Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Ξενοδοχεία ανεξαρτήτως δυναμικότητας φιλοξενίας / Σαλέ

Πανδοχεία / Ξενώνες

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 Διαχείριση καθημερινών εργασιών (Web πλάνο κρατήσεων, Group κρατήσεων)

Πλήρης οργάνωση Ξενοδοχείου (cancellation, overbooking, ειδικοί τιμοκατάλογοι, statistics & main courante , χρεώσεις ειδικών υπηρεσιών )

Πρωτοποριακό Web CRM- παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Εύκολη και χωρίς λάθη παρακολούθηση συμβολαίων με τουριστικά γραφεία (Allotment, Commitment, Cancellation, κτλ )

Web ERP για την εμπορολογιστική διαχείριση της επιχείρησης

Πρόσβαση από οπουδήποτε & ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος (mac , android , Windows – PC , tablet)

User friendly Interface – ακόμη και για τον πιο αρχάριο χρήστη άμεση έναρξη λειτουργίας από την πρώτη μέρα

Χωρίς περιορισμό σε αριθμό χρηστών / δωματίων

Multi – Language (πολυγλωσσικό)

Μαζική αποστολή emails (mass-mails) & μαζική αποστολή SMS

Site on-line booking χωρίς προμήθειες σε τρίτους

Channel - Managemenent / Διαχείριση καναλιών (booking.com / expedia)

Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import / Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες - Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία ηλεκτρονικού παραστατικού (e-Invoice) Δυνατότητα Geodata για άμεση εύρεση στοιχείων διεύθυνσης απο το Google Maps και εμφάνιση επάνω σε χάρτη

Αυτόματη ενημέρωση καρτέλας πελάτη / προμηθευτή από το Α.Φ.Μ. σε απευθείας σύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ - δημιουργία αρχείου για την Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων (Μ.Υ.Φ.)

Τύποι δωματίων

Πολλαπλά κείμενα

Πολλαπλές φωτογραφίες

Παραμετρική εμφάνιση τιμοκαταλόγων

Τιμοκατάλογοι ανά περίοδο, πλήθος ατόμων, παιδιών

Εμφάνιση προσαυξήσεων τιμών

Υπηρεσίες

Κείμενο περιγραφή

Δυνατότητα ορισμού βασικής τιμής ή τιμοκαταλόγου περιόδων

Ορισμός Βασικών υπηρεσιών (π.χ. All inclusive) 

Κρατήσεις

Δυνατότητα  ελέγχου διαθεσιμότητας, αν το θέλουμε

Αυτόματος υπολογισμός τιμής  και τύπου δωματίου ανά περίοδο, άτομα, παιδιά, χρόνο άφιξης

 Δυνατότητα ορισμού περιόδου που το κατάλυμμα λειτουργεί

Αυτόματη καταχώρηση χρήστη

Επιλογή βασικών υπηρεσιών διατροφής

Επιλογή υπηρεσιών ανά άτομο

Παρακολούθηση καταστάσεων κράτησης

 Δυνατότητα τμηματικής πληρωμής κρατήσεων

Πολλές ακόμη δυνατότητες που βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου και κάνουν το ξενοδοχείο σας σύγχρονο και οργανωμένο και τον επιχειρηματία να έχει την πληρέστερη εικόνα της επιχείρησης

Το λογισμικό Pegasus Web App e-Hotel  έχει οργανώσει πολλά ξενοδοχεία με μεγάλη επιτυχία

Συνδέεται με το τοπικό λογισμικό Pegasus Hotel ERP Start Up για δυνατότητα εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης

Όλες οι σελίδες διαβάζονται από τις κύριες μηχανές αναζήτησης

      ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:

Hotel Basic 

Το Pegasus Hotel Basic Module περιέχει όλη την βασική διαχείριση του ξενοδοχείου

Χαρακτηριστικά | Δυνατότητες

Τύποι δωματίων (περιγραφές, φωτογραφίες, πολλαπλά κείμενα)

Δωμάτια (ορισμός τύπου,  αν παρακολουθεί κρατήσεις, overbooking)

Κρατήσεις (ιστορικό αλλαγών καταστάσεων κράτησης,  ανάλυση κόστους διαμονής ανά ημέρα, ανάλυση κόστους διατροφής ανά ημέρα)

Αφίξεις, Αναχωρήσεις

Πλάνο δωματίων Drag & Drop , μέσα από το πλάνο εύκολα μπορούμε να κάνουμε άφιξη  / αναχώρηση / αλλαγή δωματίου, δυνατότητα εμφάνισης με πελάτη ή τιμολογούμενο, ανά περίοδο

Κλείσιμο ημέρας

Hotel αυτόματες τιμές 

Το module αυτό μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε τις περιόδους και  τις τιμές ανά τύπο δωματίων και ανά υπηρεσία

Χαρακτηριστικά | Δυνατότητες

Ορισμός περιόδων

Ορισμός ανά τύπο δωματίου και περίοδο βασικής τιμής / τιμής ή ποσοστό επιπλέον ατόμου / τιμή ή ποσοστό  ανά ηλικιακή κατηγορία πεδίων

Ορισμός εκπτώσεων λόγω ημερών πριν την κράτηση

Ορισμός ανά υπηρεσία ή υπηρεσία διατροφής τιμής  ανά περίοδο

Oρισμος της πολιτικης των ακυρώσεων των κρατήσεων (Cancellation)

​Hotel καθαρισμοί 

Το module καθαρισμοί επιτρέπει το καθορισμό των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε δωμάτιο. Μπορείτε για παράδειγμα να  ορίσετε την αλλαγή σεντονιών, πετσετών, ανά  2 ημέρες  ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις καθημερινές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις καμαριέρες και να τις εκτυπώσετε. Φυσικά μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός σε εκτελεσμένες και σε εκκρεμείς

Hotel λοιπές χρεώσεις 

Το module λοιπές χρεώσεις μας επιτρέπει να καταχωρήσουμε χρεώσεις που πραγματοποιεί ο διαμένοντας σε άλλα τμήματα της επιχείρησης π.χ. Εστιατόριο, Bar, Mini Market και να τις  συνδέσουμε με το δωμάτιο διαμονής του. Στη συνέχεια κατά τη τιμολόγηση μπορούμε να επιλέξουμε ξεχωριστά τη χρέωση διαμονής σε ένα παραστατικό και στη συνέχεια τις λοιπές χρεώσεις  σε ένα δεύτερο παραστατικό

Hotel συμβόλαια 

Με αυτό το module διαχειριζόμαστε τα συμβόλαια που έχουμε ανά τιμολογούμενο

Χαρακτηριστικά | Δυνατότητες

Ορισμός τιμών δωματίων  ανά περίοδο, τύπο δωματίου και συμβόλαιο

Ορισμός τιμών υπηρεσιών  ανά περίοδο, τύπο δωματίου και συμβόλαιο​

Hotel Mαζική τιμολόγηση κρατήσεων / διαμονών 

Το module επιτρέπει τη μαζική τιμολόγηση για μία ομάδα / group διαμονών . Η μαζική τιμολόγηση βρίσκει βασική εφαρμογή στις επιχειρήσεις που έχουν συμφωνίες με ταξιδιωτικά γραφεία / πρακτορεία

Η μαζική τιμολόγηση είναι πολύ βασική λειτουργιά σε μια ξενοδοχειακή μονάδα μιας και μπορεί να εκδώσει ένα ενιαίο παραστατικό για διαμονές που έχουν γίνει μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μας ενδιαφέρει 

Η εκτύπωση του τιμολογίου γίνετε σε συγκεκριμένη φόρμα ώστε να αναφέρονται αναλυτικά για κάθε διαμονή όλα τα απαραίτητα στοιχειά (στοιχεία διαμένοντα, περίοδο, ημέρες διαμονής , κωδικός δωματίου, άτομα, reference number)

Hotel Ειδικές προσφορές (Special offers

Ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη ώστε να διαχειρίζεστε την τιμολογιακή πολιτική κρατήσεων που προκύπτουν από ειδικές προσφορές (Special offers, 7=6, Early Booking)

Hotel Ισοζύγιο Main courante 

Το module αυτό αφορά τη παρακολούθηση των παραμενόντων πελατών. Ουσιαστικά αποτυπώνει τις χρεώσεις των λογαριασμών των πελατών  που είναι ακόμα μέσα στο ξενοδοχείο και δεν έχει εκδοθεί ο λογαριασμός τους αφού αυτός εκδίδεται με την αναχώρηση

Μαζική καταχώρηση κρατήσεων / διαμονών 

Τα group των κρατήσεων μας βοηθάνε να διαχειριζόμαστε ομαδικά κάποιες κρατήσεις, εφόσον μια κράτηση ανήκει σε ένα group κρατήσεων στοιχεία όπως π.χ. ημερομηνία άφιξης, αλλάζουν μαζικά μέσα από το group

Μια κράτηση μπορεί να ενταχθεί ή να αποδεσμευτεί ανά πάσα στιγμή από ένα group

Hermes e-hotel 

Τύποι δωματίων

Πολλαπλές φωτογραφίες

Πολλαπλά κείμενα

Παραμετρική εμφάνιση τιμοκαταλόγων

Τιμοκατάλογοι ανά περίοδο, πλήθος ατόμων, παιδιών

Εμφάνιση προσαυξήσεων τιμών

Υπηρεσίες

Κείμενο περιγραφής

Δυνατότητα ορισμού βασικής τιμής ή τιμοκαταλόγου περιόδων

Ορισμός βασικών υπηρεσιών (π.χ. All inclusive) 

Κρατήσεις

Δυνατότητα  ελέγχου διαθεσιμότητας, αν το θέλουμε

Αυτόματος υπολογισμός τιμής  και τύπου δωματίου ανά περίοδο, άτομα, παιδιά, χρόνο άφιξης

Δυνατότητα ορισμού περιόδου που το κατάλυμμα λειτουργεί

Αυτόματη καταχώρηση χρήστη

Επιλογή βασικών υπηρεσιών διατροφής

Επιλογή υπηρεσιών ανά άτομο

Παρακολούθηση καταστάσεων κράτησης

Δυνατότητα τμηματικής πληρωμής κρατήσεων​

Σχεδιασμός και Layout

100% template-based και  πλήρως παραμετροποιήσιμο css design

Δυνατότητα εισαγωγής απεριόριστων templates και css στην εφαρμογή

W3C XHTML 1.0 Transitional compliant code

WYSIWYG web editor για όλα τα κείμενα της εφαρμογής

Δυνατότητα  εμφάνισης banner σε όλες τις σελίδες του site ή σε συγκεκριμένες

Menu 3 επιπέδων

Παραμετρική δημιουργία menu και σύνδεση με συνδέσμους

Αυτόματη δημιουργία συνδέσμων για όλα τα δεδομένα των Module της εφαρμογής (κατηγορίες προϊόντων, προϊόντα, κείμενα, νέα, θέματα επικοινωνίας)

Δυνατότητα αλλαγής όλων των λεκτικών του site, από το περιβάλλον διαχείρισης

ΗΤML e-mails, με την δυνατότητα αλλαγής όλων των κειμένων

Υποστήριξη απλού επισκέπτη

Αναζήτηση σε όλο το περιεχόμενο του site ή σε συγκεκριμένα στοιχεία  του παραμετρικά οριζόμενα

Δυνατότητα παραμετρικών ενεργειών σε όλους τους συνδέσμους περιεχομένου (π.χ. αποστολή σε ένα φίλο, προσθήκη στα αγαπημένα)

Εμφάνιση σελίδων σε εκτυπώσιμη μορφή

Μέλη

Ομάδες μελών

Πολλαπλή σύνδεση ομάδων  μελών με μέλη

Παραμετρικά μενού ανά ομάδα μέλους

Πακέτα χρήσης πόρων του site ανά μέλος

Διαχείριση στοιχείων μέλους

Αυτόματη καταxώρηση μελών με όλα τα στοιχεία τους στο τοπικό CRM, με συγκεκριμένη κατηγορία marketing

Search Engine Optimization

Όλες οι σελίδες διαβάζονται από τις κύριες μηχανές αναζήτησης

Παραμετρικά META tags για όλες τις σελίδες του site σας

Search Engine Friendly URLs

Αυτόματη παραγωγή sitemap για Google / Yahoo

OnLine πληρωμή 

Σύνδεση on-line με Αlpha Bank / Εurobank

Σύνδεση on-line με Paypal

Σύνδεση on-line με WinBank

Συνδεση on-line με Viva Payments

Δυνατότητα δόσεων με αυτόματο υπολογισμό των επιτοκίων

Log για όλες τις κινήσεις με την τράπεζα  

Photo Gallery 

Καταχώρηση κατηγοριών φωτογραφιών

Αυτόματη παραγωγή Thumbnails

Κείμενο περιγραφής thumbnail και φωτογραφίας

Νέα 

Σύνθετη αναζήτηση "νέων"

Κατηγορίες νέων

Δυνατότητα σχολιασμού "νέων" από συγκεκριμένες ομάδες μελών 

Αναφορές σχολιασμών από μέλη

Δημιουργία πρότυπης δραστηριότητας ή λειτουργίας για κάθε έναν σχολιασμό ή αναφορά

Ορισμός περιόδου εμφάνισης "νέου"

​​Back Up 

Απαραίτητο module για την αποθήκευση των δεδομένων που καταχωρείτε στην εφαρμογή Pegasus Web App

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να δημιουργείτε αρχεία στον τοπικό σας Η/Υ με όλα τα δεδομένα που έχετε στο πρόγραμμα σας και να τα επαναφέρετε με την αντίστοιχη διαδικασία restore

Αποστολή e-mail 

Με το module αυτό μπορούμε να φτιάξουμε πρότυπα κείμενα e-mail για όλους τους πίνακες δεδομένων εφαρμογής

Ακόμα μπορούμε να επισυνάπτουμε και φόρμες εκτυπώσεις σε μορφή PDF

Μερικά παραδείγματα της χρήσης του module είναι π.χ. η αποστολή μιας παραγγελίας ή ενός τιμολογίου στον πελάτη